I M P R E S S Z U M

2012. LXVI. évfolyam 3. szám

T A R T A L O M

ARCKÉPCSARNOK
Kelbert Krisztina: Női portré [Szemző Magda, Szombathely legendás hírű magyar-francia szakos tanára (1907–1988)]
Németh Gyula: Útjaim a velemi alkotóműhelytől Franciaországba (Köszönet a Cziffra Alapítványnak)
Némethné Őri Irma: Cziffra György és Madame Soleilka (Emlékeim a művészről és feleségéről)
A MÚLTNAK KÚTJA
Széll Kálmán:
Tábori levelek az első világháborúból, I. rész
Sill Aba Ferenc:
IV. Károly király Szombathelyen (Egy beszélgetés szerkesztett változata)
Soós Viktor Attila:
Jogi eljárások a Brenner János sérelmére elkövetett gyilkosság után
VASI NÉPMŰVÉSZETI TÁR
Balogh Jánosné Horváth Terézia:
Különleges nyugat-dunántúli stílusban hímzett lepedővégek (Vasi Népművészeti Tár, XXVI.)
MŰHELY
Kovács Eszter:
A Mikes-emlékévről (Különös tekintettel a Törökországi levelek francia fordításának megjelenésére)
Salamon Nándor:
Káldy Lajos és a "vasi művészet"
KRÓNIKA
Tudósítások, hírek
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink