I M P R E S S Z U M

2018. LXXII. évfolyam 1. szám

T A R T A L O M

MAGYAR NYUGAT
Kiss János: A szabadság mítosza (Beszélgetés a vasi Príma-díjas Erdélyi János filmrendezővel)
MŰHELY
Balázs Géza: A netnemzedék (Szemiotikai vázlatok az i-generációról)
Horváth Sándor: Írás és olvasás a hagyományos közösségekben
Istenes Petra: A magaskultúra és tömegkultúra közelítése (A 15. Józsa Péter Művelődésszemiotikai Szimpózium margójára)
KÖZÉP-EURÓPA
Garzuly Ferenc: Peéry Rezső kallódó levelei
A MÚLTNAK KÚTJA
Bariska István: A Nádasdy család és az 1532. évi oszmán-török hadjárat
Fülöp László: Lukafalvi Zarka Pál Nádasdy Tamáshoz írt leveleiről
Tóthárpád Ferenc: Szent Flórián kőszegi katonái
Kuglics Gábor: A Barnum Cirkusz fellépése Szombathelyen
FORRÁS
Balló László: Régi Vas megyei órák, vasi órások (I. rész)
Lőcsei Péter: Weöres Sándor és Pálffy István barátságának korai dokumentumai (Weöres-mozaikok, XXXVI.)
KÖNYVSZEMLE
A 11-es huszárok háborús emlékalbuma (Széll Kálmán); Székely János: A HIT kapuja (Széll Kálmán); Puli Horváth, Ferenc: Farben und Formenkultur der Ungarischen Zigeuner (Gráfik Imre); Vehrer Adél: 1956 a sokorópátkai szájhagyományban (Gráfik Imre); Németh Mihály: Bajor-magyar tarkabarka (Dabóczi Dénes)
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink