I M P R E S S Z U M

2017. LXXI. évfolyam 6. szám

T A R T A L O M

ARCKÉPCSARNOK
Molnár Zoltán Tamás:
„Felhők között járok, holdsugáron élek” (Békássy Ferenc angliai diákéveiről)
FORRÁS
Tóth Csaba:
Változatok egy témára – Vas megyei képzőművészek önarcképei (III., befejező rész)
MŰHELY
Voigt Vilmos: Két világ összekapcsolása: B. K. találkozása a steineristákkal
Pusztay János: Végvárak
MAGYAR NYUGAT
Horváth Sándor:
Pável Ágoston és a gyűjtőhálózat szervezése
Horváth Csaba Sándor:
A Sopron–kőszegi HÉV megvalósulása (És az általa átszelt terület érintett mezőgazdasági és ipari egységei)
TEST ÉS LÉLEK
Dobos András – Kulcsár Imre – Molnár Erzsébet:
Veseátültetett betegeink sorsa (A Vas megyei nefrológiai centrum esetei)
NÉZETEK
Czakó Gábor:
Ősmagyar nyelvemlékek
KISEBB KÖZLEMÉNYEK
Németh István Péter: Tó, kalap és béka... (Lehetséges kulcs egy Weöres-etűd értelmezéséhez)
Torjay Valter: Személyes emlékek Herbáth Ernőről, a sárvári műgyűjtőről
Cebula Anna:
A Szombathelyi Képtár könyvtáráról
KÖNYVSZEMLE
Gál József:
Pusztay János kis szetu enciklopédiája

Kőszegi krónika (Bakó Balázs); Gereben Ferenc: „Most minden valamirevaló férfinek itt a helye!” (Szibler Gábor); Markó Péter: Az előítéleteken túl (Laki Ferenc); Szemed a pályán legyen! (Kalocsai Péter); Fűzfa Balázs: Kifelé a ködből (Kamarás István); Fűzfa Balázs: Szavak és szóközök (Sz. Tóth Gyula)
KRÓNIKA
Tudósítások, hírek
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink