I M P R E S S Z U M

2014. LXVIII. évfolyam 5. szám

T A R T A L O M

ÉVFORDULÓ
Torjay Valter: Egy elfelejtett centenárium – és néhány bútor (Id. Derkovits Gyula újonnan előkerült alkotásai)
A MÚLTNAK KÚTJA
Balló László: Melchior Hefele képmása
Botlik József: Az őrvidéki magyarság sorsa (A társadalmi-gazdasági változások évtizedei, 1945–1989) III., befejező rész
JÓZSA PÉTER EMLÉKEZETE
Balázs Géza: "Kulturális Alzheimer-kór" (A felejtés szemiotikája)
Horváth Sándor: Jelromlás, szimbólumpusztulás a népi vallásosságban
NÉZETEK
Tóth Csaba: Érték-átörökítési válság Vas megyében
Kutszegi István: Egy lehetséges kiút (Az érték-átörökítés válságából)
P. Toldi Márta: Másféle (Az érték-átörökítés témájáról szólva)
MAGYAR NYUGAT
id. Tóth József – Tóth József: Az oladi római katolikus egyházközség története (1733–2013)
Kisőrsi Zsófia: Engem nem érdekelt a párt, mi mentünk ki a hegyre dolgozni." (Falusi származású tűzőnők a szombathelyi cipőgyárban
FORRÁS
Lőcsei Péter: A műhely talányai (A Weöres Sándor-vándorkiállítás megnyitója) (Weöres-mozaikok, XXIX.)
KÖNYVSZEMLE
Németh István Péter: Egy teljesebb WS-pannó felé (LŐCSEI Péter: Weöres-mozaik)
Horváth Antal: Chernelházadamonya története (Dénes József); Dr. Oszkó Zoltán: Kesztyűgyári vallomások (Kapiller Ferenc); Bognár Bulcsu: A népies irányzat a két háború között (Gyurácz Ferenc)
Balogh Péter: Salamon Nándor – mint vendégszerkesztő
KRÓNIKA
Tudósítások, hírek
INHALT
Német nyelvű összefoglalók (Ford. Szatmári Józsefné)
CONTENT
Angol nyelvű összefoglalók (Ford. Biró Zsolt)
Szerzőink