BOTLIK JÓZSEF
ÖDENBURG ÉS "OST-BURGENLAND"
(Sopron és 'Kelet-Burgenland' a Rába folyásáig;
osztrák területi követelések 1945–1946-ban)
II., befejező rész

1946 májusában hazaáruló összeesküvést lepleztek le Sopronban, mely kellő alapot nyújtott a magyar kormánynak arra, hogy erélyesen fellépjen Ausztria területi követelései ellen. A történelem fintora, hogy az alkalmat leghatékonyabban az MKP és annak főtitkára, Rákosi Mátyás – egyben miniszterelnök-helyettes – használta ki "a haza megmentőjeként" belpolitikai céljaira, a Baloldali Blokk kaposvári seregszemléjén.

Osztrák részről évfordulók ünneplésével is igyekeztek napirenden tartani a területi kérdést. Burgenland tartomány önállóságának 25. évfordulója mellett Nagy Károly avarok ellen vezetett "térítő" hadjáratát ünnepelték, illetve a későbbi Ostarrichi (Keleti-birodalom) megalapítását, mely terület a Rába vonaláig terjedt.

Sopron kérdése hivatalosan csak 1981-ben jutott nyugvópontra, amikor Kismarton jogilag is Burgenland székvárosa lett.

 

 

 

 

 

 

 

SALAMON NÁNDOR
A FESTŐ ÚTJA SÁRVÁRIG
[Gottesmann Alfréd (1872–1964) indulása és pályája Sárvárra költözéséig]

Gottesmann Alfréd (1872–1965) az Osztrák–Magyar Monarchia hadseregének hivatásos tisztjeként szolgált. Katonai pályáját két alkalommal is megszakította. Huszártisztként harcolt az I. világháborúban. Művészeti tanulmányokat folytatott Münchenben Hollósy Simonnál és Párizsban, a Julian Akadémián. Három alkalommal festett a híres (ma Románia területéhez tartozó) nagybányai művésztelepen, neves mesterek társaságában. Dolgozott Londonban, Görögországban, Ejna szigetén és Olaszországban, Cervera di Roma településen. Kiállított Párizsban, Berlinben, Athénben, Nagybányán és Budapesten, a Nemzeti Szalonban. Végleges nyugdíjazását követően – többszörösen kitüntetett huszártisztként! – Nagyváradon élt. Itt születtek gyermekei. 1921-ben repatriált családjával. A dél-dunántúli Bükkösdön éltek. 1931-ben pedig Vas megyébe, Sárvárra költöztek. Itt bontakozott ki a nagybányai művészet szellemiségét követő tájfestészete.

A szerző Gottesmannról írt kismonográfiáját a sárvári önkormányzat jelenteti meg.

 

 

 

 

 

 

 

KUGLICS GÁBOR
EGY KEVÉSSÉ ISMERT VASI MINISZTER:
GRÓF FESTETICS GYÖRGY

A szerző a Vas megyei Püspökmolnári helytörténetének kiváló ismerője. Gróf Festetics György (1815–1883) az e faluban álló kastélyában élte élete egy részét. Politikai szerepe egy kevés figyelemre méltatott, de a maga helyén jelentős miniszteri tárca élén bontakozott ki: "a király személye körüli miniszter" volt az 1867. évi magyar–osztrák kiegyezés utáni első magyar kormányban, amely egész sor nagy egyéniséget foglalt magába, s az élén gróf Andrássy Gyula állt. Festetics Györgyöt később Ferenc József király szerette volna magyar miniszterelnökként látni, ő azonban ekkor már megromlott egészsége miatt visszavonult a politika színteréről.

 

 

 

 

 

 

 

MELKOVICS TAMÁS
ADALÉKOK FELSŐBÜKI NAGY PÁL PORTRÉJÁHOZ

A fiatal történész a XIX. század első évtizedeiben tevékenykedett, de mindmáig kevéssé ismert kiemelkedő földbirtokos, katona és szónok munkásságának kutatója. Felsőbüki Nagy Pál (1777–1857) patinás nyugat-dunántúli nemesi család tagja, öt országgyűlésen képviselte Sopron vármegyét. Szoros barátságot ápolt a magyar megújulás kora, a reformkor legnagyobb politikusával, gróf Széchenyi Istvánnal, s amint Széchenyi, ő is a konzervativizmuson belül maradó reformokat szorgalmazta. Kiváló beszédei, egyénisége nagy hatást tett a fiatal politikus nemzedékre, amely Felsőbüki Nagynál tovább jutott a polgári átalakulás útján. A tanulmány bemutatja Habsburg-hatalom titkosrendőrségének Nagy Pálról készített jellemzéseit, továbbá Nagy Pál politikai nyelvének jellegzetességeit.

 

 

 

 

 

 

 

PUSZTAY JÁNOS
A NYELVIDEOLÓGIA TERVEZÉSE –
A NYELVTERVEZÉS IDEOLÓGIÁJA

Ha egy nyelv kiszorul a nyelvhasználat bizonyos területeiről, megkezdődik a nyelv eróziója. Ez a (világ)jelenség veszélyezteti az oroszországi finnugor nyelveket is, amelyek mai állapotukban alkalmatlanok a (regionális) államnyelvi funkciók ellátására.

A világ nyelveinek eltűnési folyamata nem állítható meg, legfeljebb lassítható. Tudományos munkásságát a szerző éppen annak szolgálatába állította, hogy azok a kisnyelvek, amelyek még megmenthetők, megmaradjanak. Az itt közölt tanulmány Észtországban, a 2013. április 24–25-én rendezett nemzetközi Wiedemann-konferencián hangzott el észt nyelven.